Thursday, November 6, 2014

สุขสันต์วันลอยกระทง : Happy Loy Krathong Day : Happy Loy Krathong Festivalสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ 
“Happy Loy Krathong
Festival:)

วันลอยกระทงนี้ ขอให้พวกเราทุกคน และครอบครัว
หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย

สิ่งไม่พึงปรารถนาใดๆ จงลอยไปกับกระทง