Tuesday, September 4, 2012

ใช้ “ธูปกี่ดอก” ดี?


ใช้ “ธูปกี่ดอก” ดี?

การ จุดธูปบูชา หรือ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือปฏิบัติกันมายาวนานนับพันๆ ปีแล้ว...
เรามาดูกันว่า...เขาใช้ธูปกันกี่ดอกบ้าง สำหรับการไหว้ และบูชาในโอกาสต่างๆ 
• ธูป 1 ดอก…..ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดา ที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ
• ธูป 2 ดอก…..ใช้บูชาเจ้าที่
• ธูป 3 ดอก…..ใช้บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
• ธูป 5 ดอก…..ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า พระภูมิ
• ธูป 7 ดอก…..ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์
• ธูป 8 ดอก…..บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู
• ธูป 9 ดอก…..บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณ ทั้งเก้า และพระเทพารักษ์
• ธูป 10 ดอก…..ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม
• ธูป 12 ดอก…..บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่
• ธูป 16 ดอก…..บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
• ธูป 19 ดอก…..บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
• ธูป 21 ดอก…..บูชาพระคุณของพ่อ
• ธูป 32 ดอก…..ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ
• ธูป 108 ดอก…..บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า
----------------------

No comments:

Post a Comment