Sunday, August 12, 2012

วิชา..เหมือนสินค้า


"วิชา..เหมือนสินค้า"...ชอบบทอาขยาน บทนี้ มากค่ะ...

ทุกถ้อยคำ กลั่นกรองมาอย่างดี และมีความหมายมากค่ะ :)

------------------------

"วิชา เหมือนสินค้า......อันมีค่า อยู่เมืองไกล...

...ความเพียร เป็นโยธา......แขนซ้ายขวา เป็นเสาใบ...

...สติ เป็นหางเสือ......ถือท้ายเรือ ไว้ให้เที่ยง...

...ปัญญา เป็นกล้องแก้ว......ส่องดูแถว แนวหินผา...

...ขี้เกียจ คือปลาร้าย......จะทำลาย ให้เรือจม..."

------------------------

วิชา เหมือนสินค้า......อันมีค่า อยู่เมืองไกล

ต้องยาก ลำบากไป......จึงจะได้ สินค้ามา

จงตั้ง เอากายเจ้า......เป็นสำเภา อันโสภา

ความเพียร เป็นโยธา......แขนซ้ายขวา เป็นเสาใบ

นิ้วเป็น สายระยาง......สองเท้าต่าง สมอใหญ่

ปากเป็น นายงานไป......อัชฌาสัย เป็นเสบียง

สติ เป็นหางเสือ......ถือท้ายเรือ ไว้ให้เที่ยง

ถือไว้ อย่าให้เอียง......ตัดแล่นเลี่ยง ข้ามคงคา

ปัญญา เป็นกล้องแก้ว......ส่องดูแถว แนวหินผา

เจ้าจง เอาหูตา......เป็นล้าต้า ฟังดูลม

ขี้เกียจ คือปลาร้าย......จะทำลาย ให้เรือจม

เอาใจ เป็นปืนคม......ยิงระดม ให้จมไป

จึงจะ ได้สินค้ามา......คือวิชา อันพิสมัย

จงหมั่น มั่นหมายใจ......อย่าได้คร้าน การวิชา

------------------------

No comments:

Post a Comment